Generalforsamling

Tirsdag d. 17. september kl. 19.00 afholder vi Gribskov Teaterforenings ordinære generalforsamling på Gribskov Gymnasium, i studiecentret (ved kantinen)

Dagsordenen
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Kassereren forelægger regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår. Der orienteres om budget for kommende sæson.
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen sendes til formanden senest 8 dage før på mail: formanden@gribskov-teater.dk

Kl.20.00 ekstraordinær generalforsamling om ændringer af vedtægter. Bestyrelsens forslag til nye vedtægter ligger her på hjemmesiden. 

Teaterforeningen byder på et glas vin eller en vand + chips.