Velkommen til sæson 2022/23 i Gribskov Teater

Gribskov Teaters ordinære generalforsamling torsdag d.6. oktober 2022 kl.19.00 i Frivilligcenter Helsinge Vestergade 4.

  1. Valg af ordstyrer og referent
  • Bestyrelsens årsberetning v. Lisbeth
  • Kassereren forelægger regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår. Der orienteres om budget for den kommende sæson.
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg til bestyrelsen er:

Anny Engell

Bente Banemann

Esben Kaspersen

Lisbeth Jensen

Suppleanter:

  • Valg af revisor
  • Eventuelt